Apaw
Novost

O nama

Asocijacija za zaštitu audiovizualnih djela u Bosni i Hercegovini je udruga s ciljem zaštite i promicanja audiovizualnih dijela svojih članova od protupravnog korištenja, neovlaštenog kopiranja, emitiranja, prodaje i iznajmljivanja. Udruga se zalaže za suzbijanje svih protupravnih radnji kada su u pitanju audiovizualna djela u BiH.

Udruga također prati rad zakonodavnih tijela te pomaže u poboljšavanju postojećih zakonskih propisa koji su u svezi sa zaštitom autorskih prava u BiH. Naše djelovanje podrazumijeva suradnju sa svim udrugama i društvima u zemlji i inozemstvu koje se bave produkcijom i eksploatacijom filmskih djela, audio produkcijom te produkcijom i eksploatacijom računalnih programa te također udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve djelovanja.

Copyright © 2022 Sva prava zadržana od strane autora!

Design & development: triptih